KAPLICA PW. TRÓJCY ŚWIĘTEJ.

- średniowieczną kaplicę o pięknym gotyckim sklepieniu zdobią najcenniejsze freski w tej części Polski; budowlę wzniósł Kazimierz Wielki w XIV w., a wnętrze ozdobione zostało w 1418 r. słynnymi malowidłami ufundowanymi przez Władysława Jagiełłę.

MUZEUM NA ZAMKU.

- bogate zbiory w kilku działach, m.in.: archeologia (zbiory od paleolitu po wczesne średniowiecze), etnografia (stroje ludowe, kolekcje dotyczące różnych rzemiosł), sztuka (obrazy Bacciarellego, Grottgera, Chełmońskiego, Kossaków, Wyspiańskiego, Malczewskiego, Mehoffera, Witkacego, słynna „Unia lubelska” Jana Matejki, ceramika, meble), numizmatyka (monety, banknoty papierowe, pieczęcie), militaria (miecze polskie, zbroje, szable, miecze japońskie, tureckie karabiny).

ZAKRYSTIA AKUSTYCZNA I SKARBIEC ARCHIKATEDRALNY.

- na sklepieniach najpiękniejsze w całej archikatedrze freski pędzla Józefa Meyera; w Zakrystii można poznać osobliwe właściwości optyczne i akustyczne pomieszczenia; w Skarbcu kolekcja złotych kielichów i monstrancji zdobionych klejnotami, rozmaite relikwiarze, kunsztownie zdobione szaty biskupie i pastorały.

MUZEUM HISTORII MIASTA LUBLINA.

- bogata wystawa i zbiory poświęcone historii Lublina od czasów pierwszego osadnictwa (VI w.), aż po 1944 rok; panorama miasta ze szczytu Bramy Krakowskiej; wystawy czasowe.

WIEŻA TRYNITARSKA I MUZEUM SZTUKI RELIGIJNEJ.

- najpiękniejsza panorama miasta z wysoko położonego tarasu widokowego na szczycie Wieży; wystawa różnorodnych zabytków sztuki sakralnej zgromadzonych z terenu diecezji lubelskiej; wystawy czasowe.

PODZIEMNA TRASA TURYSTYCZNA I MUZEUM HISTORII RATUSZA.

- labirynt starych, głębokich korytarzy wiodących pod Starym Miastem przez 14 sal; wystawa poświęcona historii miasta, Ratusza i Trybunału Koronnego (liczne makiety).

MUZEUM DWOREK WINCENTEGO POLA.

- wystawa ulokowana w oryginalnym XVIII-wiecznym dworku prezentuje działalność i koleje życia poety, geografa, profesora Uniwersytetu Jagiellońskiego i patrioty – Wincentego Pola.

MUZEUM IM. JÓZEFA CZECHOWICZA.

- wystawa z rozmachem prezentuje życie i niezwykłą twórczość najwybitniejszego spośród lubelskich poetów XX wieku – Józefa Czechowicza; zarysowuje również losy lubelskiego środowiska literatów przed II wojną światową.

MUZEUM NA MAJDANKU.

- ekspozycję muzealną tworzą ślady tragicznych zdarzeń: pola więźniarskie, baraki, wieże wartownicze, krematorium i komory gazowe; w trzech budynkach wystawa historyczna poświęcona funkcjonowaniu obozu; możliwość wyświetlenia filmu dotyczącego losu więźniów w sali kinowej.


 

 

Jestem wielkim entuzjastą Lublina i Lubelszczyzny, pokażę Państwu miejsca o jakich nie przeczytacie w żadnym przewodniku! Zapraszam do stolicy naszego województwa, gdzie podążymy szlakiem lubelskich legend, szlakiem Unii Lubelskiej lub szlakiem lubelskiego średniowiecza. Zapraszam do Kazimierza Dolnego – renesansowego miasteczka malowniczo położonego nad Wisłą; Nałęczowa – słynnego uzdrowiska zwanego „miastem-ogrodem”; Puław w których rezydował niegdyś dostojny ród Czartoryskich. Zapraszam na wschód Lubelszczyzny: do Zamościa – „miasta-twierdzy” wpisanego na prestiżową listę UNESCO; na malownicze wzgórza Roztocza, które witają przybyszów rozlicznymi miejscowościami wypoczynkowymi. Zapraszam do pałacu w Kozłówce, kuźni artystycznej w Wojciechowie, do Poleskiego Parku Narodowego i wielu, wielu innych skarbów województwa!

Oferuję gruntowną, przewodnicką pomoc przy planowaniu i organizacji wycieczki.

Serdecznie zapraszam na Lubelszczyznę!


Lublin to miasto inspiracji, pełne legend i opowieści, naznaczone śladami wielkiej historii i znanych mieszkańców. Poniżej proponuję Państwu 15 tras zwiedzania.
Program dostosuję do Państwa życzeń, zainteresowań i wieku uczestników. Miejsca podkreślone oznaczają obiekty muzealne, które również mogą Państwo zwiedzić – szczegóły niżej.

1. LUBLIN ‘KLASYCZNY’ - NAJPIĘKNIEJSZE ZABYTKI STAREGO MIASTA.

Popularna trasa, która prowadzi poprzez najatrakcyjniejsze miejsca w rejonie lubelskiego Starego Miasta i jego bliskich okolic.

Zamek Lubelski (plac Zamkowy, Kaplica pw. Trójcy Świętej, Baszta, dziedziniec zamkowy) – Brama Grodzka – Plac Po Farze i kamieniczki ulicy Grodzkiej – Bazylika oo. Dominikanów – Ulica Złota – Rynek (Trybunał Koronny, kamieniczki wokół Rynku, podziemna trasa turystyczna) – Ulica Gruella i kamień katowski – Wieża Trynitarska – Archikatedra – Brama Krakowska – Nowy Ratusz i deptak.

Czas: 2,5 h.

2. LEGENDY LUBELSKIE.

Trasa prezentuje bogactwo lubelskiej historii, która kryje się w wielu anegdotach i legendach, prowadzi poprzez miejsca związane z najciekawszymi lubelskimi opowieściami.

Plac Zamkowy (o nazwie i herbie miasta; o „Widzącym z Lublina”) – Plac Po Farze (o Leszku Czarnym i Jadźwingach; o budowie kościoła św. Agnieszki; o wielkim pożarze miasta Lublina w 1575 r.) – Bazylika oo. Dominikanów (o losach dominikańskich relikwii Drzewa Krzyża Świętego; o duchu ojca Ruszla; o Rzeczpospolitej Babińskiej) – Ulica Złota (o Złotniczance) – Trybunał Koronny (o pięknej Agnieszce; Czarcia Łapa i Krzyż Trybunalski) – Wieża Trynitarska (o kamieniu katowskim; o kogucie na Wieży) – Brama Krakowska (o zegarze, o cukierni Chmielewskich) – Kościół Bernardynów (o skrzyni złota i budowie kościoła).

Czas: 2 h.

3. SZLAK PISARZY LUBELSKICH.

Szlak prowadzi przez miejsca, gdzie niegdyś mieszkali i tworzyli pisarze związani z miastem, odkrywa ślady Lublina w ich twórczości.

Plac Singera (Izaak Singer) - Zamek Lubelski i plac Zamkowy (Jan Długosz, Bolesław Prus) – Ulica Grodzka (Józef Kraszewski, Wincenty Pol) – Ulica Złota (Józef Czechowicz, Franciszka Arnsztajnowa) – Kamienice Rynku (Jan Kochanowski, Sebastian Klonowic, Biernat z Lublina) – Trybunał Koronny (Ignacy Krasicki, Henryk Rzewuski) – Szkoła Wojewódzka i pomnik J. Kochanowskiego (Hieronim Łopaciński, Bolesław Prus i Julian Ochorowicz, Aleksander Świętochowski) – Pomnik J. Czechowicza (Józef Czechowicz) – Deptak (Edward Stachura, Andrzej Strug).

Czas: 2,5 h.

Uwaga! Możliwość zwiedzenia Muzeum Wincentego Pola i/lub Muzeum Józefa Czechowicza – szczegóły niżej.

4. SZLAK SŁYNNYCH MIESZKAŃCÓW LUBLINA.

Lublin jest miastem, gdzie mieszkali, uczyli się i pracowali znani Polacy. Trasa wiedzie przez miejsca, w których poznamy ich lubelskie koleje życia.
Zamek Lubelski (Władysław Jagiełło, Jan Długosz, Bolesław Prus) – Plac Zamkowy (Jakub Horowic) – Ulica Grodzka (Józef Kraszewski, Wincenty Pol) – Ulica Archidiakońska (Stefan Wyszyński) – Bazylika oo. Dominikanów (Karol Wojtyła) – Ulica Złota (Józef Czechowicz) – Rynek (Jan Kochanowski, Sebastian Klonowic, Ignacy Krasicki).

Czas: 2 h.

5. SZLAK UNII LUBELSKIEJ.

Biegnie miejscami, które związane są z doniosłym dokonaniem Jagiellonów – Unią Lubelską w 1569 r., która połączyła dwa kraje: Polskę i Wielkie Księstwo Litewskie w jedno państwo.

Zamek Lubelski, kaplica pw. Trójcy Świętej – Plac Po Farze – Bazylika oo. Dominikanów – Kościół pw. Nawrócenia św. Pawła – Kościół pw. Matki Bożej Zwycięskiej – Plac Litewski – Pomnik Unii Lubelskiej.

Czas: 2 h.

6. LUBLIN – MIASTO WIELU KULTUR.

Lublin ulokowany jest w miejscu, gdzie od wieków krzyżowały się szlaki handlowe i rozmaite kultury. Szlak pokazuje historię wielonarodowego i wielowyznaniowego miasta.

Cerkiew prawosławna pw. Przemienienia Pańskiego – pomnik Wielkiej Synagogi Maharszalszul – Kaplica pw. Trójcy Świętej – Brama Grodzka i dawna dzielnica żydowska – Trybunał Koronny – Archikatedra – kościół pw. św. Jozafata – Plac Litewski i pomnik Unii Lubelskiej – kościół ewangelicko-augsburski pw. Trójcy Świętej.

Czas: 2, 5 h.

7. SZLAK KULTURY ŻYDOWSKIEJ.

Lublin bywał nazywany „Jerozolimą Królestwa Polskiego”, tutaj nauczał Jakub Horowic – jeden z twórców chasydyzmu, tutaj działała Uczelnia Mędrców, tu wreszcie znajduje się najstarszy kirkut w Polsce. Trasa przedstawia los kultury żydowskiej w mieście i tragiczne lata II wojny światowej.

Dawny Żydowski Dom Sierot – Brama Grodzka - Zamek i obelisk na placu Zamkowym (getto)- Ulica Lubartowska (bożnica) – Pomnik Wielkiej Synagogi Maharszalszul – Stary Kirkut – Nowy Kirkut – Uczelnia Mędrców Lublina (Jesziwas Chachmej).

Uwaga! Możliwość zwiedzenia Muzeum na Majdanku – szczegóły niżej.

Czas: 2,5 h.

8. LUBLIN ŚREDNIOWIECZNY.

Trasa wiedzie przez miejsca związane z najstarszą historią Lublina, odnajduje ślady średniowiecza w granicach Starego Miasta.

Baszta zamkowa, Kaplica pw. Trójcy Świętej, Baszta Żydowska – Brama Grodzka i dawne mury miejskie – Ulica Grodzka i losy średniowiecznych kamienic – Plac Po Farze – Mansjonaria – Bazylika oo. Dominikanów – Trybunał Koronny i podziemna trasa turystyczna (makieta średniowiecznego miasta) – Baszta Półokrągła – Brama Krakowska i Muzeum Historii Miasta Lublina – Kościół pw. Nawrócenia św. Pawła – Kościół pw. Matki Bożej Zwycięskiej.

Czas: 2 h.

9. LUBELSKI RENESANS.

Lubelszczyzna może się pochwalić własnym, oryginalnym stylem w architekturze. ‘Renesans lubelski’ – bo o nim mowa – zmienił wygląd miasta w XVI w. Trasa pokazuje najpiękniejsze przykłady tego stylu w mieście.

Kaplica pw. Trójcy Świętej – Kościół pw. św. Wojciecha – bazylika oo. Dominikanów - Rynek i kamieniczki – Kościół pw. Nawrócenia św. Pawła – kościół pw. św. Ducha – kościół pw. św. Józefa Oblubieńca NMP.

Czas: 2 h.

10. CMENTARZ PRZY ULICY LIPOWEJ.

Najważniejsza spośród lubelskich nekropolii, jeden z najstarszych i najładniejszych cmentarzy w kraju, na którym spotkać można tuż obok siebie groby katolickie, prawosławne i ewangelickie.

Kaplica Katolicka – Kaplica Prawosławna – Mogiła Powstańców Styczniowych – Pomnik Legionistów – Symboliczna Mogiła Katyńska – Kwatery ofiar II wojny światowej – Grób ks. P. Ściegiennego, H. Łopacinskiego, J. Czechowicza, K. Tumidajskiego.

Czas: 1,5 h.

11. MAJDANEK.

Jedno z najtragiczniejszych miejsc w Polsce. W latach 1941-44 obóz koncentracyjny na terenie którego zginęło ponad 80 000 osób.

Droga Męczenników Majdanka – Pomnik Walki i Męczeństwa – ‘Rosengarden’ – Łaźnia i komory gazowe – Wystawa na temat obozu – Barak z obuwiem więźniów – Trzecie pole i Kolumna Trzech Orłów – Mauzoleum – Miejsce egzekucji – Krematorium.

Czas: 2,5 h.

12. ARCHIKATEDRA.

Cudowny obraz Matki Bożej, niezwykłe właściwości akustyczne, iluzjonistyczne freski, podziemne krypty i skarbiec pełen złotych naczyń liturgicznych – to wszystko można zobaczyć w największej świątyni w mieście.

Fasada świątyni – Całun Turyński – Freski Józefa Meyera – Obraz Matki Bożej Płaczącej – Ołtarz główny – Krypty – Zakrystia akustyczna – Skarbiec archikatedralny.

Czas: 1 h.

13. BAZYLIKA OO. DOMINIKANÓW.

W XVII wieku jedynie Jasna Góra i Gniezno były w Rzeczpospolitej popularniejszymi celami pielgrzymek niż lubelska bazylika Dominikanów. Słynne Relikwie Drzewa Krzyża Świętego przyciągały pielgrzymów i niejednokrotnie chroniły miasto przed zagładą.

Fasada świątyni – Obraz „Pożar miasta Lublina w 1719 r.” – Makieta klasztoru – Kaplica Jana Wollfa i historia Relikwii – Fresk „Sąd Ostateczny” – Obraz „Matki bożej Trybunalskiej”.

Czas: 1 h.

14. LUBLIN AUTOKAREM.

Trasa pozwala zobaczyć i usłyszeć historię tych niezwykłych miejsc w Lublinie, które znajdują się poza granicami Starego Miasta.

Al. Tysiąclecia (cerkiew pw. Przemienienia Pańskiego, Zamek, Stary Kirkut) – kościół pw. św. Józefa Oblubieńca NMP – Brama Krakowska i deptak – Wieża Trynitarska – Archikatedra – Seminarium Duchowne – Browary Lubelskie „Perła” – Kościół pw. Nawrócenia św. Pawła – Pałac Parysów – Kościół pw. Matki Bożej Zwycięskiej – Teatr im. Juliusza Osterwy – Plac Litewski – Pomnik Unii Lubelskiej – Grand Hotel – Krakowskie Przedmieście – Ogród Saski – Katolicki Uniwersytet Lubelski – Bobolanum – Wieża ciśnień – Wydział Artystyczny UMCS – Dzielnica „finansowa” – Globus – Kościoł pw. św. Józefa – Miasteczko akademickie – Pomnik Marii Skłodowskiej-Curie – Filharmonia – Dom Żołnierza – Cmentarz przy ulicy Lipowej – Rzeka Bystrzyca – MOSiR – Al. Unii Lubelskiej (panorama starego miasta).

Czas przejazdu: 1 h.

15. LUBLIN NA ROWERZE.

Trasa prowadzi najpopularniejszą w mieście ścieżką rowerową wiodącą wzdłuż rzeki Bystrzycy nad Zalew Zemborzycki. Na szlaku podziwiamy kilka panoram miasta.

Dworek Grafa i dawny młyn braci Krausse – Dolina Bystrzycy – Panorama Starego Miasta od strony wschodniej (Zamek, Archikatedra, Wieża Trynitarska, bazylika oo. Dominikanów) – Stary most na rzece – Dzielnica Piaski i kościół pw. św. Michała Archanioła – MOSiR – Panorama miasta od strony południowej (kościół pw. Nawrócenia św. Pawła, kościół pw. Matki Bożej Zwycięskiej, pałac Sobieskich) – Park Ludowy – Dzielnica „przemysłowa” – Lubelski Klub Jeździecki – Zalew Zemborzycki – Las Dąbrowa.

Czas: 3 h.